Zakaj tako veliko ljudi nima zdravstvenega varstva

Milijoni ljudi s sladkorno boleznijo in redkimi krvnimi boleznimi ne morejo dobiti zdravil, ki jih nujno potrebujejo za preživetje. V nekaterih primerih je zdravilo predrago ali pa bi obisk zdravnika oziroma prevzem recepta pomenil dolgo pot in posledično izgubo dohodka. 

V skrajnejših primerih ni na voljo zdravnika, ki bi ga lahko obiskali, zdravstvenega doma, kamor bi šli, ali pa zdravila v lekarni. 

Kruta resničnost je, da se danes za sladkorno boleznijo zdravi le majhen delež bolnikov. To vrzel moramo zapolniti, da bodo imeli ljudje cenovno ugoden dostop do zdravil, ki jih proizvajamo, in do oskrbe, ki jo potrebujejo. 

Prepreke na tej poti so kompleksne in med državami različne, vendar iz izkušenj vemo, da so spremembe mogoče.

Naš cilj je, da čim večjemu številu bolnikov s sladkorno boleznijo, redkimi krvnimi boleznimi in redkimi endokrinimi motnjami zagotovimo dostop do zdravil, ki jih imamo na voljo, medtem ko rešujemo problem različnih stopenj njihove cenovne dostopnosti.

Javni dostop do zdravstvenih podatkov o otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1 je omejen. Neprijetna resnica je, da v številnih najrevnejših državah sveta le redki živijo dovolj dolgo, da bi bili vpisani v register.

V 208 klinikah v 14 državah z nizkimi in državah s srednje visokimi dohodki naš program Spreminjamo sladkorno bolezen® pri otrocih (angl.Changing Diabetes® in Children) zagotavlja oskrbo in dostop do življenjsko pomembnega insulina otrokom s sladkorno boleznijo tipa 1. Danes ta program zagotavlja zdravstveno oskrbo, insulin in zaloge več kot 26.000 otrokom. Naš cilj je, da bo v program do leta 2030 vključenih 100.000 otrok.

V zgornjem videoposnetku boste spoznali »superzvezdo tipa 1«, Bilguisso iz Gvineje. Bilguissa je del nove generacije otrok in mladih s sladkorno boleznijo tipa 1 v Gvineji. S podporo zdravnikov in medicinskih sester iz klinike, ki je del programa Spreminjamo sladkorno bolezen® pri otrocih (Changing Diabetes® in Children), je postala vzorna vodja skupnosti, polna upanja, sposobna dobro nadzorovati svojo sladkorno bolezen, pa tudi usmerjati in navdihovati svoje mlajše vrstnike.

V državah z nizkimi in srednje visokimi dohodki posvečamo dodatno pozornost najranljivejšim skupinam ljudi, ki se spopadajo s sladkorno boleznijo. V več kot dveh tretjinah držav, v katerih delujemo, smo vzpostavili programe za cenovno dostopnost in dosegljivost zdravil za bolnike, ki potrebujejo pomoč. 

V teh programih si prizadevamo odgovoriti na težka vprašanja, kot so:

  • Kako naj več bolnikov spodbudimo, da se vključijo v programe za cenovno dostopnost zdravil?
  • Kako razviti insulin, ki ne bo potreboval hlajenja in bo lahko dlje časa na poti?
  • Kako lahko poenostavimo oskrbovalne verige in s tem znižamo cene zdravil?

Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja smo zelo predani želji, da insulin postane dostopen za vse. Preberite nadaljevanje in izvedite več o naši zavezi za cenovno dostopnost zdravljenja z insulinom in za dostop do oskrbe sladkorne bolezni. 

Zaveza za dostop do insulina (angl. Access to Insulin Commitment) pomeni našo obljubo, da bo med našimi produkti še naprej na voljo nizkocenovni insulin, da bomo proizvajali humani insulin in omogočali dostop do njega še mnogo let.

S strategijo Premagajmo sladkorno bolezen (angl. Defeat Diabetes) znižujemo zgornjo mejo cene insulina za države z nizkimi in države s srednje visokimi dohodki ter sočasno razširjamo programe za cenovno dostopnost insulina v ZDA in drugod po svetu.

Cenovno ugoden insulin v državah z nizkimi in državah s srednje visokimi dohodki

Leta 2001 smo uvedli prelomno politiko zniževanja stroškov s humanim insulinom v državah, ki so najbolj omejene z viri. Danes ta politika obsega skupno 76 držav, v katerih živi tretjina svetovnega prebivalstva s sladkorno boleznijo, vključuje pa tudi izbrane človekoljubne organizacije.

Naša zaveza gradi na naslednjih načelih:

  • Še naprej bomo vodilni dobavitelj nizkocenovnega humanega insulina na svetu.
  • Še naprej bomo zagotavljali oskrbo z nizkocenovnim humanim insulinom v najrevnejših delih sveta, vključno z najmanj razvitimi državami, kot jih opredeljujejo Združeni narodi, drugimi državami z nizkimi dohodki, kot jih opredeljuje Svetovna banka, in državami s srednje visokimi dohodki, kjer velik del prebivalstva z nizkimi dohodki nima zadostnega zdravstvenega zavarovanja, ter pomagali izbranim človekoljubnim organizacijam, saj ima naša zaveza svetovno razsežnost.
  • Zagotavljali bomo zgornjo mejo cene humanega insulina, in sicer 3 ameriške dolarje na vialo.
  • Spopadli se bomo z izzivi distribucije insulina in zmogljivosti zdravstvenega sistema, ki pogosto onemogočijo, da bi nizkocenovni insulin dosegel najranljivejše skupine ljudi.    

Med prizadevanji podjetja Novo Nordisk za spodbujanje dostopa do oskrbe je naša stalna dolgoročna finančna zaveza Svetovni fundaciji za sladkorno bolezen (angl. World Diabetes Foundation). 

Svetovno fundacijo za sladkorno bolezen je leta 2002 ustanovilo podjetje Novo Nordisk kot neodvisen sklad, namenjen preprečevanju in zdravljenju sladkorne bolezni v razvijajočih se državah. Fundacija podpira partnerstva za trajnostni razvoj in deluje kot katalizator, ki drugim pomaga narediti več.

Naša trenutna podpora fundaciji znaša 1,69 milijarde danskih kron (277 milijonov ameriških dolarjev) za obdobje do leta 2024.

Več o Svetovni fundaciji za sladkorno bolezen (v angleščini).

V nekaterih državah bolnikom s hemofilijo doma ni dovoljeno shranjevati zdravil za hemofilijo. V času pandemije Covid-19 ti bolniki niso imeli možnosti obiskati bolnišnic, da bi prejeli zdravljenje. 

Kadar se bolniki s hemofilijo soočajo s takšnimi ali podobnimi situacijami, sodelujemo z lokalnimi zdravstvenimi organi in partnerskimi organizacijami, da zagotovimo finančno podporo za dostavo zdravil in zdravljenje na domu. 

Jasna in transparentna partnerska razmerja zagotavljamo tako, da so naše pobude zasnovane na podlagi dialoga z oblikovalci politik za podporne storitve, povezane z izobraževanjem bolnikov ter dostavo in shranjevanjem zdravil.

Preberite nadaljevanje in izvedite več o naši fundaciji, ki bolnikom s hemofilijo pomaga do oskrbe.

Fundacija za hemofilijo družbe Novo Nordisk (angl. Novo Nordisk Haemophilia Foundation) je nepridobitna organizacija, ki zbira donacije za izboljšanje dostopa do oskrbe bolnikov s hemofilijo in drugimi povezanimi motnjami krvavenja v državah v razvoju.

Hemofilija je dedno pogojena motnja koagulacije, ki prizadene enega od 10.000 ljudi. Ker trije od štirih bolnikov živijo v razvijajočem se svetu, je nujno zagotoviti, da imajo dostop do obravnave in diagnoze ter ustrezne oskrbe.

Več o Fundaciji za hemofilijo družbe Novo Nordisk (v angleščini).

[1] Novo Nordisk’s new insulin affordability offerings now available in the US, Novo Nordisk Inc. News release, 2 Jan 2020, https://www.novonordisk-us.com/media/news-releases.html?122978

[2] Annual Report 2021, Novo Nordisk

[3] Annual Report 2021, Novo Nordisk

[4] Novo Nordisk Haemophilia Foundation