Naša strategija, ki izhaja iz družbene odgovornosti, predstavlja nove dolgoročne cilje na treh področjih, ključnih za izboljšanje individualnega in javnega zdravja:

  • Preprečevanje porasta sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti.
  • Zagotavljanje cenovno dostopne oskrbe za ranljive bolnike v vsaki državi.
  • Spodbujanje inovacij za izboljšanje življenja bolnikov.

Danes ima ena izmed 11 oseb na svetu sladkorno bolezen, ta delež pa naj bi se povečal na eno od devetih oseb do leta 2045, če ne bomo ustrezno ukrepali [1].

Sladkorna bolezen predstavlja veliko breme za zdravstvene sisteme, zato se zavezujemo k sodelovanju z zdravstvenimi organi in drugimi partnerji v državah, kjer delujemo, da bomo to bolezen pomagali preprečiti in zdraviti.

 

 

Referenca: [1] A Moses et al. Illustrating the pivotal role of obesity as a driver of diabetes. [izvleček]. V: 25th European Congress on Obesity; 23–25 maj 2018; Dunaj, Avstrija. Izvleček T328.

Noben otrok ne bi smel umreti zaradi sladkorne bolezni tipa 1

Razširjamo program Spreminjamo sladkorno bolezen® pri otrocih (Changing Diabetes® in Children), da bo do leta 2030 vključeval 100.000 otrok. Do zdaj je program že več kot 25.000 otrokom s sladkorno boleznijo tipa 1 omogočil dostop do zdravstvene oskrbe in zdravil, ki rešujejo življenje v državah z nizkimi dohodki.

Cenovno dostopen humani insulin v državah z nizkimi in državah s srednje visokimi dohodki

Znižujemo zgornjo mejo cene humanega insulina s 4 ameriških dolarjev na 3 ameriške dolarje na vialo v 76 državah z nizkimi in srednje visokimi dohodki. To je bistvena razširitev naše zaveze za dostop do insulina (angl. Access to Insulin Commitment), s katero želimo okrepiti prizadevanja za oskrbo najranljivejših oseb z nizkocenovnim insulinom.

Izboljšana oskrba za ranljive skupnosti

Razširjamo program Partnerstvo za spremembe (angl. Partnering for Change) v sodelovanju z Mednarodnim komitejem Rdečega križa in danskim Rdečim križem do leta 2023, tako da programu namenjamo donacijo v višini 15 milijonov danskih kron. S skupnimi prizadevanji program pomaga najbolj ranljivim skupinam bolnikov v času humanitarne krize.