Zmanjševanje onesnaženosti še nikoli ni bilo bolj nujno, kot je danes.

Rastoča potrošnja, industrializacija in urbanizacija ne ogrožajo samo trajnosti okolja, v katerem živimo, ampak tudi zdravje ljudi po svetu. 

Vsako leto za proizvodnjo zdravil porabimo milijarde litrov vode in velike količine energije in virov. Svetovne emisije COše naprej rastejo, predvsem v transportu.

Naše podjetje za bolnike prispeva stotine milijonov vial in injekcijskih peresnikov – povpraševanje za naše terapije, ki rešujejo življenja, pa še naprej raste. Naši produkti so narejeni iz visokokakovostnih materialov, vendar jih po uporabi večina pristane na odlagališču odpadkov.

Zato se moramo lotiti reševanja nekaterih največjih okoljskih problematik, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje vode in virov, onesnaževanje in plastični odpadki.

Da bi bili vodilni na poti sprememb, smo se pri reševanju okoljskih vprašanj odločili za drzen pristop na ravni celotnega podjetja.

Sprejeli smo novo okoljsko strategijo s ciljem, da bi imeli ničelni vpliv na okolje.

Strategija Circular For Zero nas spodbuja, da bi našli nove načine, kako oblikovati izdelke, ki jih je možno reciklirati ali ponovno uporabiti, preoblikovati naše poslovanje in tako zmanjšati potrošnjo in odpadke ter sodelovati z dobavitelji, ki podpirajo naš cilj.

Za zmanjšanje ogljičnega odtisa smo že naredili prve korake, a vedno iščemo nove izboljšave. Verjamemo, da bomo prave odgovore našli, ko bomo sprejeli trajnostno poslovanje in krožne poslovne modele, zaradi katerih bodo naši izdelki in materiali ostali v uporabi. 

Mesta dajejo priložnosti, da zmagamo v boju tako proti podnebnim spremembam kot proti sladkorni bolezni tipa 2. Oba problema se soočata s podobnimi vzorci človeškega obnašanja, ki poslabšujejo globalno segrevanje in zvišujejo delež obolelih.

Sodelujemo s partnerji v 25 glavnih mestih po vsem svetu, da bi z izobraževanjem in ukrepi na terenu izboljšali preventivo oziroma preprečevanje bolezni. 

Ta partnerstva so del našega programa Spreminjanje sladkorne bolezni v mestih (angl. Cities Changing Diabetes). Od leta 2015 je program postal družbeno gibanje, ki je mobiliziralo številne deležnike, da bi se spopadli z rastočimi težavami zaradi sladkorne bolezni tipa 2 in prebivalcem priskrbeli bolj zdravo okolje.

Več o tem, kako izboljšujemo zdravje in kakovost življenja mestnega prebivalstva