1. Kako bi ocenili vsebino srečanja KMDR? * *

(Prosimo vpišite predloge za izboljšavo) *

{{crossValidationError['Prosimo'].crossValidationErrorMessage}}

2. Kako bi ocenili komunikacijo glede srečanja KMDR? * *

(Prosimo vpišite predloge za izboljšavo) *

{{crossValidationError['Prosimotextbox2'].crossValidationErrorMessage}}

3. Kako bi ocenili organizacijo srečanja KMDR? * *

(Prosimo vpišite predloge za izboljšavo) *

{{crossValidationError['Prosimotextbox3'].crossValidationErrorMessage}}

4. Ali se želite udeležiti tudi prihodnjih srečanj KMDR? * *

Drugo *

{{crossValidationError['drugo'].crossValidationErrorMessage}}

5. O katerih strokovnih temah na področju zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 bi želeli izvedeti več? *

{{crossValidationError['profession'].crossValidationErrorMessage}}

6. Katere "mehke veščine" bi želeli pridobiti na srečanjih KMDR? *

{{crossValidationError['softskills'].crossValidationErrorMessage}}

7. Bi nam radi sporočil še kaj? *

{{crossValidationError['share'].crossValidationErrorMessage}}