Obvestilo o zasebnosti opredeljuje, kako obdelujemo (npr. zbiramo, uporabljamo, hranimo in delimo) vaše osebne podatke, ki jih posredujete preko našega kontaktnega obrazca. Vsi osebni podatki v zvezi z vami bodo obdelovani v skladu s tem obvestilom in veljavno zakonodajo.

Podjetje, odgovorno za upravljanje z vašimi osebnimi podatki, je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé, 2880 Bagsværd
Danska
Matična št.: 24256790

Elektronski naslov: infoslo@novonordisk.com

Tel.: +45 4444 8888

V primeru vprašanj ali pomislekov glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli kontaktirate Novo Nordisk A/S ali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov po elektronski pošti privacy@novonordisk.com.

 • neposredno od vas,
 • iz javno dostopnih publikacij, spletnih strani in družbenih medijev,
 • od drugih subjektov družbe Novo Nordisk,
 • posredno od družb, ki razpolagajo s podatkovnimi bazami osebnih podatkov.

Osebnih podatkov niste zavezani deliti z nami. Če ne želite, da Novo Nordisk uporablja vaše osebne podatke, na vaše sporočilo ne bomo mogli odgovoriti.

 • kontaktne podatke (ime, naslov, telefonska številka, elektronski naslov),
 • podatke v zvezi z vašim zdravjem.

Po zakonu nam je dovoljeno obdelovati vaše osebne podatke, če:

 • ste izrazili privolitev, da lahko obdelujemo vaše osebne podatke. Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca je potrebno sprejeti to Obvestilo, preden lahko oddate sporočilo.
 • je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, odvisno od vrste podatkov, ki ste jih posredovali.

 • z javnimi organi, 
 • s pogodbenimi izvajalci in ponudniki storitev, ki pomagajo našemu podjetju (npr. s službo za podporo strankam, strokovnimi svetovalci, ponudniki informacijskih storitev, finančnimi institucijami, odvetniškimi pisarnami).

Raven varstva podatkov v nekaterih državah izven območja EGP ne ustreza ravni varstva osebnih podatkov, ki je trenutno uveljavljena in predpisana znotraj EGP.

V primeru prenosa podatkov izven EGP tako uporabljamo naslednje zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, kot to zahteva zakonodaja:

 • Pri prenosu podatkov pravni osebi družbe Novo Nordisk se zaščita zagotovi z zavezujočimi poslovnimi pravili družbe Novo Nordisk, na voljo na tej povezavi.
 • Država, v katero se posreduje podatke, po oceni Evropske komisije zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.
 • Za prenos podatkov v tretje države smo podpisali standardne pogodbene klavzule Evropske komisije. Kopijo klavzul lahko pridobite preko kontaktnih podatkov, navedenih zgoraj. 
 • Pri prenosu podatkov v podjetja in organizacije s sedežem v ZDA sledimo standardom sporazuma med EU in ZDA (EU–ZDA Privacy Shield). Več informacij ter seznam podjetij in organizacij s certifikatom je na voljo na povezavi https://www.privacyshield.gov/welcome

 • kolikor dolgo bo potrebno, da vam zagotovimo storitve, ki ste jih zahtevali,
 • kolikor dolgo bodo to zahtevala veljavna zakonodaja in notranja pravila družbe Novo Nordisk.

 • Pravico do seznanitve z osebnimi podatki, ki jih hranimo v zvezi z vami.
 • Pridobiti kopijo osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravico do popravka netočnih ali neažurnih osebnih podatkov.
 • Pravico do izbrisa ali uničenja osebnih podatkov.
 • Pravico zaustaviti ali omejiti obdelavo osebnih podatkov.
 • Če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov (kot opredeljeno v 5. odstavku), lahko privolitveno izjavo kadarkoli prekličete. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov v obdobju pred preklicom privolitve.
 • V primeru pritožbe glede obdelave osebnih podatkov se lahko obrnete na pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov
   

V skladu z veljavno zakonodajo lahko veljajo omejitve glede uveljavljanja teh pravic, odvisno od določenih okoliščin obdelave podatkov. Pišite nam, če imate vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi pravicami.