Dežurna služba za prijavo kršitev skladnosti je v lasti in pod nadzorom revizijskega odbora, ki je del upravnega odbora družbe Novo Nordisk. 

Če ste zaposleni pri družbi Novo Nordisk, ste vabljeni, da opažanja najprej sporočite vodstvu, pravnemu oddelku ali oddelku za upravljanje s človeškimi viri v svoji poslovni enoti. Če to ni mogoče, lahko za prijavo kršitev uporabite možnosti, ki so navedene spodaj. 

Zaskrbljujoča opažanja glede poslovne etike, računovodskih nepravilnosti in goljufije, načel družbe Novo Nordisk, morebitne kršitve glede varstva osebnih podatkov, kakovosti in druge pomisleke v zvezi s pravnimi tveganji in/ali drugimi resnimi tveganji za družbo Novo Nordisk je potrebno prijaviti dežurni službi. Primeri morebitnih kršitev ali nepravilnosti, ki jih lahko prijavite, so navedeni spodaj.

Prosimo vas, da dežurne službe za preverjanje skladnosti poslovanja ne obveščate o pritožbah potrošnikov, stranskih učinkih ali ponarejenih izdelkih. Za prijavo teh vas prosimo, da izberete temu namenjene povezave v levem meniju.

  • Neprimerno vedenje ali nespoštovanje kodeksa poslovne etike s strani podjetja Novo Nordisk ali tretjih oseb, ki zastopajo družbo Novo Nordisk.
  • Sem sodijo neprimerne prodajne in oglaševalske aktivnosti, dajanje ali pridobitev neupravičenih koristi, neprimerno preizkušanje izdelkov, neprimerni odnosi s strankam ali tretjimi osebami in neprimerne interakcije s pacienti.
  • Resne kršitve načel družbe Novo Nordisk glede praks vodenja podjetja, poslovnega vodenja ali ravnanja.
  • Sem sodijo resni primeri nepoštenega obravnavanja zaposlenih, neprimerno vedenje širšega vodstva ali primeri povračilnih ukrepov.
  • Opažanja v zvezi z vprašljivim vodenjem računov, internimi nadzori, revizijami in računovodskim poročanjem ali načrtnimi dejanji za neupravičeno in nepooblaščeno pridobitev koristi, npr. denarja, nepremičnin ali storitev.
  • Sem sodijo lažni računovodski izkazi, pomanjkljivi interni nadzori, ponarejanje dokumentov in zloraba sredstev družbe Novo Nordisk ali kraja.
  • Možne nepravilnosti v zvezi s kakovostjo, ki niso naslovljene v okviru ustaljenega sistema vodenja kakovosti, a vplivajo na kakovost izdelkov ali postopke dobre prakse.   
  • Morebitne kršitve v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Vsakršno nepooblaščeno namerno ali nenamerno dostopanje do osebnih podatkov, razkritje, uničenje ali spremembo osebnih podatkov.
  • Bistvene kršitve v zvezi s protimonopolnim ali poštenim poslovanjem, industrijskim vohunjenjem ali sabotažo in informacijsko varnostjo.

Dežurni službi za preverjanje skladnosti poslovanja lahko domnevne kršitve in nepravilnosti prijavite po telefonu ali preko spletnega portala.

Dežurno službo vodi zunanji izvajalec, tako lahko prijavitelji ostanejo anonimni. Kljub temu prijavitelje vzpodbujamo, da se identificirajo, saj bomo s tem lažje raziskali prijavo in ohranili stik s prijaviteljem tekom preiskovanja.

Za nadaljnja navodila in telefonske številke obiščite spletni portal dežurne službe.

Do portala lahko dostopate na spodnji povezavi, kjer lahko desno zgoraj izbirate med različnimi jeziki. Če prijavo želite oddati po telefonu, vas prosimo, da po potrebi nekoliko počakate na razpoložljivost agentov.

Portal za prijavo kršitev

Portal za prijavo kršitev — Slovenija (Če se nahajate v Sloveniji, za prijavo uporabite to povezavo)

Ko oddate prijavo po telefonu ali preko spleta, boste prejeli edinstveno kodo zadeve in ustvarili geslo za dostop.

S tema podatkoma boste lahko preverili stanje zadeve in morebitna vprašanja v zvezi z vašo prijavo ter posredovali dodatne informacije v zvezi s prijavo. 

Ne odobravamo diskriminacije ali izvajanja povračilnih ukrepov nad osebami, ki v dobri volji oddajo prijavo ali sodelujejo pri preiskavi. Če menite, da ste bili žrtev povračilnih ukrepov poročanja kršitev ali sodelovanja pri preiskavi, to takoj sporočite dežurni službi za preverjanje skladnosti poslovanja. Vse prijave v zvezi s tovrstnimi kršitvami bodo obravnavane v strogi zaupnosti.

Dežurna služba, ki zbira prijave kršitev, ima sedež v Københavnu na Danskem. Zato glede tovrstnih prijav veljajo omejitve v skladu z zakonodajo Evropske Unije in zakoni na Danskem.