Karierne priložnosti

Tu si lahko ogledate seznam aktualnih prostih delovnih mest. Če trenutno ne najdete priložnosti zase, se lahko prijavite na storitev Zaposlitveni agent ali si ustvarite profil kandidata.

Medije želimo opomniti, da smo kot farmacevtska družba, ki proizvaja zdravila, ki se izdajo na zdravniški recept, podvrženi načinu oglaševanja, ki je skladen s predpisi. Če smo bolj natančni, promocija vseh naših zdravil splošni javnosti ni dovoljena. Tu ne gre za vprašanje svobode medijev, temveč nas naša zavezanost predpisom zavezuje, da upoštevamo omejitve, ki so določene pri oglaševanju zdravil, ki se izdajo na zdravniški recept.